Skip to content
artifact

Vondstgegevens

Archeolink bevat een uitgebreide vondst registratie en beheer functionaliteit waarmee vondsten naar materiaal categorie kunnen worden opgeslagen. In het vondsten scherm kan al het aangetroffen materiaal worden geregistreerd. Of het nu gaat om losse vondsten, bulk vondsten of monsters. Ook kan hier een eerste specificatie van het materiaal worden geregistreerd via een subcategorie en een subnummer, voordat een specialist de detail informatie van een materiaal categorie vastlegt.


Via een optioneel barcode systeem kunnen vondsten snel eenvoudig worden gescand. Een weegschaal kan aan het systeem worden gekoppeld om waarden direct door te geven en in te laten vullen in het betreffende gewicht veld. Vondsten kunnen worden toegewezen aan een zogenaamde container (zak, doos, plank, kast, etc) waarin deze wordt opgeslagen

Materiaal uit verschillende contexten en / of vondstnummers kunnen worden gegroepeerd tot een nieuw object dat vervolgens apart kan worden beschreven, gelabeld en opgeslagen.

archeolink-logo2