Skip to content
field-data

Veldgegevens 

Een van de basis functionaliteiten van Archeolink is het correct registreren van de veld gegevens van een project. Deze vallen uiteen in de contextuele administratie en de vondstnummer administratie welke aan de context is gekoppeld. Ook tekening en foto lijsten behoren tot de veldadministratie. Binnen Archeolink worden deze geregistreerd via de Beeld gegevens functionaliteit.

Via het menu Veld kan de veldadministratie worden bijgehouden.

Hier kunnen ook batches met (barcode) labels worden aangemaakt voor in het veld.


Voor elk hiërarchisch context niveau bestaat een eigen scherm voor de invoer en het beheer van de gegevens.

Het volgende scherm geeft de invoer van sporen per vlak weer. Hier kan een spoor per stuk worden aangemaakt in een put en aan een vlak worden gekoppeld maar ook in batch waarbij de put aanmaak en vlakkoppeling van de sporen automatisch gebeurt.

Vondstnummer registratie kan eenvoudig en snel via het Veldvondsten scherm, waarbij elk vondstnummer gekoppeld wordt aan de context waar het betrekking op heeft.

Via vastzet opties kunnen herhalende waarden worden vastgezet om data invoer sneller mogelijk te maken. Met snelkoppelingen kan eenvoudig naar een ander scherm worden gegaan om ontbrekende waarden alsnog te registreren zonder de huidige invoer af te breken.

Verschillende meting typen kunnen als lijst worden geïmporteerd en vervolgens als kaart laag geplot, of andersom.

archeolink-logo2