Skip to content
camera

Foto data

Met de afbeeldingen functionaliteit van Archeolink kunnen foto en tekeningen lijsten worden bijgehouden. Deze lijsten kunnen direct worden gevuld met een koppeling naar de betreffende foto of afbeelding, maar ook als lijst waaraan in een later stadium pas de afbeeldingen als gekoppelde bestanden worden toegevoegd.

Voeg eenvoudig en snel hele lijsten afbeeldingen toe aan de database via een groep. Kies of er een thumbnail en of compic van de afbeelding in de database moet worden opgeslagen. Bekijk de exif informatie van een afbeelding. Koppel afbeeldingen aan 1 of meerdere context of vondst registraties in de database, waardoor visualisatie aan de database kant zeer eenvoudig wordt. Groepeer afbeeldingen in één of meerdere groepen voor snelle selecties. Bekijk de afbeeldingen op volle grote op het beeldscherm.

archeolink-logo2